Prof. Dr.
Metin KILIÇ
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji

Yayın

23

Bildiri

14

Kitap

17

Proje

11

Tez Danışmanlığı

10

Üyelik

1