Profesör
Mehmet Zeki Sarıkaya
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik

Yayın

346

Bildiri

146

Proje

2

Tez Danışmanlığı

31