Doçent
Ayşe Nahide Yılmaz
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Temel Sanat Bilimleri

Yayın

11

Bildiri

13

Kitap

15

Hakemlik

2

Editörlük

3

Atıf

18