Doçent
Nuriye Yıldırım Şişman
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Yayın

32

Bildiri

34

Kitap

7

Proje

3

Tez Danışmanlığı

4

Üyelik

9