Doçent Dr.
Nursel Altan Özbek
Birim
Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu
Makine Ve Metal Teknolojileri

Yayın

27

Bildiri

25

Kitap

2

Proje

10

Tez Danışmanlığı

2