Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
ÖZGE SARIALİOĞLU
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji

Yayın

5

Bildiri

5

Kitap

2

Proje

4