Profesör
Kazım Özkan Ertürk
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema

Yayın

22

Bildiri

22

Kitap

5

Hakemlik

4

Editörlük

13

Tez Danışmanlığı

2

Atıf

34