Doktor Öğretim Üyesi
Özlem Altınbaş Akkaş
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Yayın

14

Bildiri

24

Kitap

5