Doçent
Özlem Sallı Bideci
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Yayın

21

Bildiri

22

Kitap

5

Hakemlik

3

Editörlük

4

Proje

2

Tez Danışmanlığı

4

Atıf

87