Doçent
Özlem Sallı Bideci
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Yayın

22

Bildiri

23

Kitap

5

Proje

2

Tez Danışmanlığı

4