Doktor Öğretim Üyesi
Şahin Çaylı
Birim
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yayın

10

Bildiri

17

Kitap

10

Tez Danışmanlığı

6