Doktor Öğretim Üyesi
Şebnem Sözer Özdemir
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Sahne Sanatları

Yayın

8

Bildiri

8

Kitap

2

Editörlük

1

Proje

2

Atıf

4