Profesör
SELMA KÖKSAL
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema

Yayın

9

Bildiri

6

Kitap

2

Hakemlik

3

Editörlük

8

Proje

2

Tez Danışmanlığı

10

Atıf

1