Doçent
Seniha Ünay Selçuk
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim

Yayın

18

Bildiri

4

Kitap

1

Editörlük

6

Proje

2

Tez Danışmanlığı

9

Atıf

5