Doçent
Şerif Canbay
Birim
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat

Yayın

33

Bildiri

25

Kitap

12

Proje

2