Doktor Öğretim Üyesi
Şevket Ercan Kızılay
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji

Yayın

12

Bildiri

4

Tez Danışmanlığı

1