Doçent
Zakir Deniz
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik

Yayın

14

Bildiri

19

Kitap

3

Proje

4

Tez Danışmanlığı

1