Araştırma Görevlisi
Zehra Seda Boztunalı
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim

Yayın

2

Bildiri

3

Kitap

1