Araştırma Görevlisi
ZEHRA İŞBİLİR
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik

Yayın

24

Bildiri

12

Kitap

1

Üyelik

6