DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
-
zehraisbilir@duzce.edu.tr 

BIO

HAKKIMDA

Zehra İşbilir, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümünden 2018 yılında, yüksek onur derecesi ile Matematik bölüm birincisi ve Fen Edebiyat Fakültesi ikincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2021 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Geometri Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2020 Kasım ayı itibari ile Düzce Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Geometri Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimine Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Geometri Anabilim Dalında devam etmektedir.