DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
-
zeynepesenyel@duzce.edu.tr 

BIO

HAKKIMDA

Sören Kierkegaard. Edmund Husserl. Jean-Paul Sartre. Maurice Merleau-Ponty. Simone De Beauvoir Varoluşçuluk. Fenomenoloji. Beden Felsefesi. İnsan Felsefesi. Pratik Etik.