DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
-
zeynepsedacavus@duzce.edu.tr 

BIO

HAKKIMDA

İlk ve orta öğrenimini Düzce’de tamamladıktan sonra lisans derecesini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği; yüksek lisans derecesini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği; doktora derecesini ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği programlarından almıştır. 2007 yılı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerini yürütmüştür. 2010 yılında Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programında öğretim görevlisi olarak görev almıştır. 2019 yılı itibariyle de Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2020 yılı itibari ile Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sürekli İyileştirme Koordinatör Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca ülkemizin çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif ve gönüllü çalışmalarda bulunmaktadır. Araştırma alanları arasında erken çocukluk döneminde sanat eğitimi, drama, oyun, okul öncesi eğitim ortamları, aile eğitimi ve çeşitli konular yer almaktadır. Çeşitli projelerde araştırmacı ve eğitmen görevlerini üstlenen Çavuş, evli ve üç çocuk annesidir.