Doktor Öğretim Üyesi
Zeynep Özmen Bol
Birim
Gümüşova Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik

Yayın

4

Bildiri

8

Kitap

2

Proje

10