DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
adnanesenyel@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 3949 
Fen Edebiyat Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/adnanesenyel 

BIO

HAKKIMDA

Arthur Schopenhauer. Friedrich Nietzsche. Martin Heidegger. Özgürlük Sorunu. Hayatın Değeri. Varlığın Anlamı. Hermeneutik. Metafelsefe. https://duzce.academia.edu/AdnanEsenyel