Doktor Öğretim Üyesi
Ahmet Hüsrev Çelik
Birim
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler