Araştırma Görevlisi
Seydi Ahmet Özkaya
Birim
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman