Doçent
Akif Keten
Birim
Orman Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi

Yayın

37

Bildiri

32

Kitap

1

Hakemlik

7

Editörlük

4

Proje

12

Tez Danışmanlığı

7

Atıf

192