Profesör
Ali Gürsel
Birim
Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği

Yayın

30

Bildiri

20

Kitap

2

Proje

10

Tez Danışmanlığı

5