Doçent
Arafat Şentürk
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Yayın

17

Bildiri

16

Tez Danışmanlığı

6