Doktor Öğretim Üyesi
Ayşe Demiray
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik