DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
aysunaydin@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 3703-3961 
Fen Edebiyat Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/aysunaydin 

BIO

HAKKIMDA

Etik, Deneyim Felsefesi, 20. Yüzyıl Felsefesi, John Dewey, Maurice Merleau-Ponty, Eugene Gendlin.