Araştırma Görevlisi (1416)
Bahar Aykaç
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji