Doçent
Bekir ÇEVİK
Birim
Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği

Yayın

34

Bildiri

20

Hakemlik

12

Tez Danışmanlığı

1

Atıf

112