Doktor Öğretim Üyesi
BÜŞRA TAKGİL
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Yayın

5

Bildiri

5

Proje

1