Doktor Öğretim Üyesi
Deniz Oruç
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet