Doçent
Dilek Konuk Şener
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik