Doktor Öğretim Üyesi
Dilek Şahin
Birim
İşletme Fakültesi
Sağlık Yönetimi