Doktor Öğretim Üyesi
Ebru Özen Bekar
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik