Doçent
Eda Beydili Gürbüz
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet