DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
emelcoskun@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 3973 
Fen Edebiyat Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/emelcoskun 

BIO

HAKKIMDA

Araştırma konuları: Toplumsal cinsiyet sosyolojisi, göç sosyolojisi, göç politikaları, araştırma yöntemleri