Doçent
Emel Faiz
Birim
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman