Doçent
Emel İştar ışıklı
Birim
İşletme Fakültesi
Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik

Yayın

23

Bildiri

26

Kitap

16

Tez Danışmanlığı

10