DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
erolugur@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 3887 
Fen Edebiyat Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/erolugur 

BIO

HAKKIMDA

https://scholar.google.com/citations?user=-_yzK00AAAAJ&hl=tr