Doktor Öğretim Üyesi
EROL UĞUR
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji