Doktor Öğretim Üyesi
Esra Şatır
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Yayın

13

Bildiri

13

Kitap

4

Proje

1

Tez Danışmanlığı

6