Araştırma Görevlisi
Ezgi Kara Timuçin
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Bildiri

1