Doktor Öğretim Üyesi
Fatih Kayaalp
Birim
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

Yayın

21

Bildiri

26

Kitap

3

Proje

4

Tez Danışmanlığı

8