Araştırma Görevlisi
FATMA BETÜL KARA ARDAÇ
Birim
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri