DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
filizarslan@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 2558 
Ziraat Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/filizarslan 

BIO

HAKKIMDA

İlk, orta ve lise eğitimlerimi Konya, Eskişehir ve Trabzon illerinde tamamladıktan sonra, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümünden 1998 yılında mezun oldum. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarımı, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Herboloji Bilim Dalında 2004 ve 2011 yıllarında tamamladım. 1995-2015 yılları arasında, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlarda (Samsun Tarım İl Müd., Adana Zirai Mücadele Araş. Ens. ve Şanlıurfa GAP Tarımsal Araş. Ens.) görev yaptım. Görev yaptığım zaman zarfında ağırlıklı olarak, tahıllar ve sebzeler başta olmak üzere kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlarla mücadele konusunda araştırma, eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulundum. 2014-2015 yılları arasında Illinois Üniversitesinde (ABD), Şeker Mısırında Entegre Yabancı Ot Mücadele Yöntemleri (IWM) konusunda doktora sonrası çalışmalarda bulundum. 2015 yılından itibaren, Düzce Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. Uzmanlık alanlarım; kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlar ve mücadele yöntemleri, herbisitler, Sürdürülebilir Tarım, Entegre Mücadele, Parazit Bitkiler ve İstilacı Yabancı Bitkilerdir.