Doktor Öğretim Üyesi
Filiz Süzer Özkan
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Yayın

18

Bildiri

29

Kitap

5

Proje

1

Tez Danışmanlığı

5

Atıf

22