Doktor Öğretim Üyesi
Filiz Süzer Özkan
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik