Doktor Öğretim Üyesi
Fuat Yalman
Birim
İşletme Fakültesi
Sağlık Yönetimi