Doktor Öğretim Üyesi
Hüseyin Bayraktar
Birim
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu
Mimarlık ve Şehir Planlama

Yayın

14

Bildiri

13

Kitap

2

Proje

3

Tez Danışmanlığı

3