DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
ismetyildirim@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 2569 
Ziraat Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/ismetyildirim 

BIO

HAKKIMDA

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 1998 yılında lisans öğrenimini tamamlayarak Ziraat Mühendisi, aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalında 1992 yılında "Karanfillerde Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Rhizoctonia solani'nin Yaygınlığı ve Kimyasal Savaşımı Üzerine Çalışmalar" adlı yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını; aynı Anabilim dalında "Bağ Küllemesi (Uncinula necator (schw.) burr.)'ne Karşı Alternatif Savaşım Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar" adlı doktora tezini 1999 yılında tamamlayarak Bilim Doktoru unvanını aldım. TARİŞ Araştırma Geliştirme Müdürlüğünde 1993-2000 yılları arasında Araştırma Asistanı olarak görev yaptıktan sonra; Çanakkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 2000-2011 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor, 2011-2015 yılları arasında Doçent Doktor ünvanıyla öğretim üyeliği; Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 2015-2016 yılları arasında Doçent Doktor ünvanıyla öğretim üyeliği görevi yaptım. Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 2016 yılından bu yana Profesör Doktor ünvanıyla öğretim üyeliği görevini sürdürmekteyim. Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 2015-2020 yılları arasında Bölüm Başkanı ve Düzve Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Başkanı, 2019 yılında Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptım. Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıklarım süresince Bitki Koruma Bölümünün, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora lisansüstü programlarının açılmasında aktif rol oynadım. Ayrıca, 2016-2018 yılları arasında Düzce Üniversitesi Senotsunda Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doçent ve Profesör temsilcisi olarak yer aldım. Halen Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde Prof. Dr. ünvanıyla öğretim üyesi olarak görevimi sürdürmekteyim. Bitki fungal hastalıkları, bitki hastalıklarıyla savaşım klasik ve alternatif yöntemleri, bitki hastalıklarıyla savaşım stratejilerinin geliştirilmesi, fungisitler, fungisit dayanıklılığı, ekolojik tarımda bitki hastalıklarının yönetimi, pestisit kalıntıları konularında çalışmaktayım.